Nå har du mulighet til å være med å bidra til at flere kvinner og menn på Zanzibar får utdannelse!

Mange sa det var umulig

Vi hadde mange odds mot oss - men, vi klarte det! Kvinnene på Zanzibar får utdanning i manikyr - og kan tjene mange ganger så mye som de gjør som taredyrkere på stranda. Prøveprosjektet i august ble en kjempesuksess! Vi er nå klar for det store hovedprosjeket; å få hundrevis av tareslaver opp av vannet og utdanne de opp mot den stadig økende turistindustrien på paradisøya. Det vil forandre alt - ikke bare for de selv, men også for hele samfunnet der nede.
Undervisning i manikyr på Zanzibar

Du kan være med på eventyret!

Vi har allerede intervjuet en lang rekke kvinner og jenter som ønsker seg denne utdannelsen. DIN bedrift kan være med på eventyret, og samtidig øke arbeidsgleden og livsgleden blant dine ansatte - og dermed også øke inntjeningen. Bli med oss å bedre hverdagen til disse kvinnene, og deres barn. For nesten ingen midler kan vi løfte en kvinne, som slaver dagen lang ute i tareåkrene, og tjener 15 -18 dollar i måneden, opp av vannet og inn i turistindustrien hvor hun kan tjene 15 - 20 dollar per dag! Det er bærekraftig, det er hjelp til selvhjelp - vi har vist at det er mulig å få til, og resultatet er bare helt fantastisk!.

Tareslavene på Zanibar

Tareslaver er et begrep brukt om kvinnene som arbeider og strever i tareåkrene på Zanzibar. De jobber dagen lang med vann til livet under brennende sol, og sliter seg ut for luselønn; under 18 dollar i måneden. 18 dollar!

Taren de dyrker kjøpes av selskaper i Danmark, Filipinene, og USA, som foredles til E 407 (Carrageenan)), et bindemiddel som brukes i bla. iskrem, puddinger, shampo m.m. De siste årene er flere og flere kunstige bindemiddel kommet på markedet, med det resultat at kvinnene som i årevis har slitt ut i tareåkrene nå blir sittende arbeidsløs på land. Med utslitte og ødelagte kropper etter alt slavearbeidet - og med ingen håp om noe fremtid, hjelp eller oppfølging.

Gjennomsnittlig levealder blant kvinner på øya er 42 år. Det er disse damene DBF nå fokuserer på å bedre hverdagen til. Og, siden vi i Norge har vært storforbrukere av Carrageenan de siste 20 årene, tenker vi at det nå er på høy tid vi gir noe tilbake til disse flotte damene ved hjelp av bidrag fra næringslivet. Spesielt gjelder dette de som bruker E 407. Flere andre øyer i regionen sliter med de samme utfordringene, og om ikke de bruker tare direkte fra Zanzibar, er det rent moralsk sett uansett på tide at vi betaler litt tilbake.

Adresse

Dream Big

Forneburingen 25
1360 FORNEBU

E-post: [email protected]

Telefon: 479 11 777

 

Kontakt oss

Om oss

Foreningen Dream Big er en norsk ikke-statlig organisasjon (NGO) som arbeider for en bedre hverdag for kvinner i utsattte posisjoner. Vi har flere løpende prosjekter hvor vi driver kurs, utdanning og tilrettelegging for bærekraftig livsgrunnlag og arbeid for et stort antall kvinner i Afrika. Dream Big Foundation er opprettet for å drive dette arbeidet i utlandet, imens Dream Big som forening er opprettet i forhold til arbeid i Norge. Vi er oppført under frivillighetsregisteret. 

 

© 2020 Dream Big Foundation. All Rights Reserved.